top of page

ARTIKELEN

DE JOODSE MYSTIEK

Veel Joodse mensen die Jesjoea nog niet kennen als hun Messias zijn open of op zoek naar spiritualiteit. Er is in hen een door de eeuwen heen gegeven vacuüm, een leegte die bedoeld is voor de inwoning van de Roeach haKodesj. De Joodse mystiek......

TRADITIE EN VORMGEVING IN DE MESSIAANSE

BEWEGING

Jesjoea de Messias is door de Roeach haKodesj [Heilige Geest] ook in Nederland bezig Christenen tot Tikkoen [herstel] te brengen. Voor de één is het, het Christelijke [Messiaanse] geloof te..............

DE PRIORITEIT VAN RABBI JESJOEA

De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws:

‘talmidiem’ genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen

van hun Rabbi: Jesjoea haNotzri (van Nazareth).

Met het woord:.........

HOE GAAN WIJ ALS TALMIDIEM VAN JESJOEA OM MET DE ISLAM?

Er gaat geen dag voorbij of we worden via de media geconfronteerd met de Islam. En daarbij denk ik vooral aan de Islamisering..... 

RESPECT VOOR HET RABBIJNSE JODENDOM?

Wanneer we een bijbel in onze handen houden, kunnen we zeggen: ‘dit is het Woord van G’d!’ Maar vragen we ons ook af wat voor boek dit is? Ik bedoel......

Q & A BIJ HET TALMIDIEM ZIJN VAN JESJOEA.

Wat zijn talmidiem van Jesjoea? Talmidiem van Jesjoea zijn Tora-leerlingen, die vanuit een verbintenis met....

TALMIDIEM MET EEN MITSWE!

Het Hebreeuwse woord ‘talmidiem’ betekent: leerlingen, discipelen of volgelingen. Als we geloven dat Jesjoea de Messias is, dan zijn wij Zijn talmidiem. Verder behoren we het woord.....

WAT IS LIEFDE?

G’ds woord zegt: G’d is liefde (1 Jochanan / 1 Joh. 4:8). Verder staat er dat, als wij in.......

WAT IS EEN MESSIAANSE (MESSIAS BELIJDENDE) GEMEENTE?

Wat is een Messiasbelijdende gemeente en wat.......

bottom of page