top of page

Beit Shiloach is aangesloten bij de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues).

Wat is de IAMCS (Internationale Alliantie van Messiaanse Gemeenten en Synagogen)? Toen in 1967 Jeruzalem weer in Joodse handen kwam, gingen tienduizenden Joodse mensen G’ds Koninkrijk binnen. 

Veel van deze Messiaanse Joden, wilde niet assimileren en begonnen daarom meteen met de vorming van hun eigen Messiaanse gemeenschappen om zo hun eigen Joodse erfgoed te behouden en een licht te zijn naar het Joodse volk. In het begin van de ’70-er jaren, was de MJAA (Messiaanse Joodse Alliantie van Amerika ) al diep betrokken bij het assisteren, bemoedigen, counselen en trainen van leiders voor de Messiaanse Joodse gemeenten. Toen steeds meer gemeenten werden gevormd kregen velen binnen de MJAA het verlangen om een gemeenschap te vormen van Messiaans Joodse gemeenten en synagogen onder het auspiciën van de MJAA. Het doel van zo’n organisatie zou zijn om van uit het één zijn in Jesjoea, elkaar te steunen en samen te werken in deze eindtijd opwekking. Ondertussen werden er stappen ondernomen om voor de Messiaanse voorgangersbijeenkomsten te houden met een tweeledig doel. Namelijk (1) om de Nationale Conferentie van Messiaanse voorgangers (die jaarlijks in Philadelphia wordt gehouden) te sponsoren en (2) trainingsseminars te geven op de jaarlijkse Messiaanse Joodse conferenties. Beide bijeenkomsten hebben een geweldige impact op de Messiaanse Joodse beweging en de gemeenten die daarbij betrokken zijn. Jesjoea had tot de harten van degenen die in de Alliantie zaten gesproken, dat het nu de tijd is om met deze gemeenschap van Messiaanse Joodse gemeenten door te gaan. Dit resulteerde dat in de zomer van 1986, de Internationale Alliantie van Messiaanse gemeenten en Synagogen (IAMCS) werd opgericht.

De visie van de IAMCS

De visie van de IAMCS is te zien dat door middel van de Messiaanse Joodse gemeenten G’ds Geest op het Joodse volk wordt uitgestort. De IAMCS is niet in het leven gebracht om een denominatie structuur te zijn, maar meer een instrument te zijn voor het promoten van de Messiaanse opwekking en te voorzien in de noden van haar leden, ongeacht met wie ze verbonden zijn.

Doelstellingen

- Samen te werken met Messiaanse Joodse gemeenten en voorgangers ter aanmoediging van G’d grote Joods

eind tijdopwekking.

- Het bevorderen van eenheid tussen Messiaanse Joodse gemeenten en Messiaanse rabbijnen en voorgangers.

- Het ondersteunen en helpen bij de geestelijke groei en het algemeen welzijn van de Messiaanse gemeenten en hun

geestelijke leiders.

- Naar Jesjoea het ons mogelijk maakt, te assisteren in de formatie en oprichting van de nieuwe Messiaanse

synagogen en gemeenten.

- Een wereldwijde gebedsbeweging onder de Messiaanse broeders op te richten voor de uitstorting van de

Roeach Hakodesj (Heilige Geest) op het Joodse volk.

- Messiaanse voorgangers en rabbijnen te ondersteunen en bemoedigen door middel van regelmatig te

houden leiderschapsconferenties en training seminars.

- Het promoten van de terugkeer van Messiaanse lofprijs en aanbidding in Messiaanse Joodse synagogen en

gemeenten.

- Om leiders van Messiaanse synagogen en gemeenten te voorzien van onderwijs materialen en hulp middelen.

DIT BOEK IS ECHT EEN AANRADER!

Martin Chernoff, geboren in een orthodox-joodse familie, was voorbestemd om een man met visie te worden. Zijn drie belangrijke visioenen, de eerste in 1948, de tweede in 1963 en de derde in 1970, moedigden hem aan om een van de belangrijkste pioniers te worden bij het grondvesten van de moderne beweging van het Messiaanse Jodendom - de eindtijd opwekking van Gods uitverkoren volk. De reis zou hem van Toronto, naar de Carolinas, naar Atlanta, naar Knoxville, naar Cincinnati, naar Philadelphia brengen en zou gepaard gaan met veel persoonlijke beproevingen en veel tegenstand van degenen die niet konden begrijpen wat deze man aan het doen was of waar zijn stappen hem naartoe zouden leiden. Rabbi Chernoff begreep zelf nauwelijks waar hij heen ging. Hij wist alleen dat hij werd geleid door de hand van de Almachtige God. Hier is het spannende verhaal, stap voor stap, uit de pen van zijn weduwe Johanna. (Om te bestellen: klik op het boek.)

bottom of page